Gebed

Ja, daar moet ik zeggen dat jij me met jouw sport te pakken hebt. Ik heb veel gelachen. Ik voor mij zie het gebed iets anders. In feite zal je verrast zijn als ik je zeg dat de Bijbel, in 1 Thessalonicenzen 5:16, ons vraagt om te bidden zonder ophouden. Ik vind dat dit een grote uitdaging is, maar daarvoor zijn we geroepen: continu met God in contact zijn. Of ik nu alleen ben in een bos of opeengepakt in een metro… ik kan altijd tot hem bidden. We kunnen op verschillende manieren bidden, zoals danken, aanbidden, luisteren en voorbede doen. Dat is voor anderen bidden zoals ik het voor jou doe…

Sluit je deur en bid

Een ander belangrijk iets staat in de Indjiel (Mattheus 6:6) waar Jezus (Isa) tegen ons zegt: « Maar als je bidt, ga dan je kamer in en doe de deur dicht. Bid dan tot je Vader terwijl niemand het ziet. En je Vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen. »

In tegenstelling tot veel van jouw vrienden die denken dat christenen alleen op zondag bidden, zeg ik dat het niet zo is! Maar de mensen doen het niet per se in het openbaar.

Vraag : Wat zijn de redenen voor mij om te bidden?