Pinksteren

Pinksteren is het feest dat de komst van de Heilige Geest op aarde gedenkt.
Nadat Jezus de dood overwonnen had door zijn opstanding, had hij zijn dagen op aarde kunnen doorbrengen dicht bij zijn discipelen/volgelingen. Maar nee, hij heeft ervoor gekozen om naar God de Vader terug te gaan zodat zijn discipelen/volgelingen deel kunnen nemen in zijn koninkrijk en zijn genade. Dit deed hij door over hen zijn Geest van leven en van kracht uit te storten.
Jezus zegt in de indjiel Johannes 16:7 « Maar geloof Mij: het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want als Ik niet wegga, kan de Helper niet naar jullie toe komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie toe sturen. »

Pinksteren is het feest dat herinnert aan de komst van de Heilige Geest op aarde; hij komt in de mensen wonen die Jezus als hun Redder en hun Heer hebben aangenomen. Door zijn Geest leeft God in ons.
In Romeinen 8:15 zijn deze prachtige woorden te vinden : « Want jullie hebben geen geest gekregen die bange slaven van jullie maakt. Maar jullie hebben Gods Geest gekregen. Hij maakt jullie tot kinderen van God. Door Gods Geest noemen we Hem: “Lieve Vader!”. »

Is dat geen prachtig nieuws?

Vraag : Hoe kan ik de Heilige Geest in mijn leven ontvangen?