Jezus / Isa

God heeft geen zoon…
…hoe vaak heb ik deze zin wel niet gehoord.

Ongelooflijk, wat ben jij gestrest als ik over Jezus als de Zoon van God praat.
« No stress ». Ik denk dat het belangrijk is om vanaf het begin duidelijk te maken dat dat voor ons, christenen, niet wil zeggen dat God « één » geworden is met Maria zodat Jezus geboren kon worden. Zoiets zeggen of denken is Godslastering!!

Jezus werd verwekt enkel en alleen door de kracht van God en niet door een of andere menselijke of fysieke interventie. Is het niet zo dat God almachtig is? Zie hier wat de Bijbel zegt in de Indjiel (Lukas 1:30-35) over zijn geboorte:

« De engel (Gabriel) zei tegen haar: “Je hoeft niet bang te zijn, Maria. Want God wil goed voor jou zijn. Je zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een belangrijk mens zijn en Hij zal ‘Zoon van de Allerhoogste God’ worden genoemd. De Heer God zal Hem koning van Israël maken, net als zijn voorvader David. Hij zal voor eeuwig als koning regeren over het volk Israël. Er zal nooit een eind komen aan zijn heerschappij.” Maria zei tegen de engel: “Hoe kan dat gebeuren? Want ik ben nog niet getrouwd.” De engel zei: “De Heilige Geest zal bij je komen. De kracht van de Allerhoogste God zal over je komen. Daardoor zal er een heilig kind in je ontstaan. Hij zal daarom ‘Zoon van God’ worden genoemd. »

Het woord van God, Kalimatoul Allah

Het is interessant om te weten dat, net als voor jullie moslims, Jezus het woord van God is (Johannes 1:14-17).
De Indjiel laat ons zien dat Jezus (Isa) in zijn aardse bediening, de zonden kon vergeven en een aantal dingen kon doen en weten waar de mensen geen toegang toe hadden. Hij heeft meerdere wonderen gedaan zoals het opwekken van de doden, genezen van verlamden, blinden, doven en melaatsen (mensen met Lepra). Hij heeft demonen verjaagd, de storm gestild, duizenden mensen te eten gegeven van vijf broden en twee vissen en heeft zelfs op het water gelopen.
Hij is Eén met God in een perfecte eenheid. In zijn huidige hemelse bediening kan hij alles doen en weet hij alles. Hij is rechtvaardig. Hij kent je gedachten heel goed, ook diegene die je op dit moment hebt. Hij is de enige mens die zonder zonde geleefd heeft.

Dood, opgestaan, opgevaren naar de hemel, en zal terugkomen in de laatste dagen

Jezus is werkelijk gestorven aan het kruis (zie Feestdagen – Pasen), maar op de derde dag na zijn dood heeft God hem opgewekt uit de doden in een lichaam dat niet meer kan sterven. Dat laat ons zien dat hij sterker is dan de dood. Vervolgens is hij opgevaren naar de hemel om over de gemeente van gelovigen te regeren. Hij leeft nog steeds. Hij zal terugkomen aan het einde van de wereld om te regeren.

Nog altijd levend.

Wij, christenen (volgelingen van Jezus), geloven dat Jezus gisteren, vandaag en voor altijd dezelfde is. Wij geloven dat hij de wonderen, die hij gedaan heeft tijdens zijn leven op aarde onder de mensen, nog steeds kan doen in onze levens.
Ik weet dat jullie moslims geloven dat Jezus nog steeds leeft. Daarom sta ik me toe je uit te dagen met de onderstaande vraag.

Vraag: Als Jezus nog steeds levend is, waarom dan niet tot hem bidden?