Pasen

Als ik mijn favoriete christelijke feest moest uitkiezen, zal het Pasen zijn. Ik zal je in het kort proberen uit te leggen wat dit feest inhoudt.

Pasen is een feest dat begint met de onrechtvaardige dood van Jezus aan het kruis, de dood die Jezus volledig geaccepteerd had. Dit herdenken we op Goede Vrijdag. Maar wat zou het een verdriet zijn als het daar zou eindigen. Zonder de dood van Jezus zou er geen verzoening (offer) voor de zonden van de mensen zijn en dus geen vergeving mogelijk zijn. Er zou ook geen opstanding zijn en zonder opstanding ook geen hoop.

Het is interessant om de twee fundamenten van ons geloof te vergelijken. Ik heb veel moslimvrienden ontmoet die tegen me zeiden: “nee, een profeet als Jezus kan niet aan het kruis sterven. Dat zou Allah niet toelaten, daarom is hij vervangen door iemand die op hem leek”.

Maar voor ons christenen is het heel anders, want in de Indjiel 1 Korintiërs 1:18 is geschreven: « De mensen die verloren gaan, vinden het een belachelijk verhaal dat Jezus ons gered heeft door aan het kruis voor ons te sterven. Maar voor ons die gered zijn, is het de kracht van God.»

Een « KRACHT/MACHT van God » maar waarom?

Herinner je je het verhaal van Abraham die bereid was om zijn zoon te offeren? En terwijl hij zijn mes ophief, zei God tegen hem « Stop !!! Kijk, een schaap! Daar is een schaap dat vast zit in een struik. Offer dat in plaats van je zoon. »
« IN PLAATS VAN » : Net zoals het schaap gedood is in plaats van de zoon van Abraham, is de persoon die God gestuurd heeft, gestorven in onze plaats aan het kruis.
Die persoon is Jezus, Isa.
Maar let op, het verhaal eindigt daar niet. Drie dagen daarna is Jezus opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen, dat is de KRACHT/MACHT van God : de overwinning over de dood en de menselijke ongerechtigheid !!
Dus Pasen begint bij Goede Vrijdag, dag van de dood van Christus. Deze dag is geen feestdag, want het is de dood van Jezus die we gedenken.
Daarna komt paaszondag, een feestdag, vol van vreugde. Deze herinnert ons eraan dat Jezus is opgestaan, dat hij de dood overwonnen heeft en dat hij voor altijd leeft bij God.
Ten slotte moet ik nog zeggen dat in veel landen zoals Zwitserland of Nederland, Paasmaandag ook een feestdag is maar zonder religieuze betekenis.

 

Vraag . Als God zo machtig is, waarom liet hij toe dat Jezus, het Woord van God, stierf aan het kruis?