Aalmoezen

Zeker weten, aalmoezen geven is belangrijk voor ons christenen. (We kunnen ook wel spreken over offeren)
Aan de armen denken is een aanbeveling die we in de Bijbel kunnen lezen. Galaten 2:10, Jesaja 58:10-12, Handelingen 11:27-30.

Door geweten of uit liefde?

Het is ook belangrijk om te weten hoe je geeft. De Bijbel geeft een uitstekend voorbeeld in het gedeelte over liefde in 1 Kor.13:3. « Stel dat ik alles wat ik had weggaf aan de arme mensen, en stel dat ik er trots op kon zijn dat ik mijn lichaam opofferde. Maar als ik dat zonder liefde deed, had ik er niets aan. »
Wat een les, nietwaar?

Het is niet voldoende om alleen te geven maar ook om je af te vragen waarom je het doet. Veel mensen geven om goed zichtbaar te zijn of om hun geweten te sussen. Maar Jezus wil ons uitdagen als hij in de indjiel Mattheus 6:2-4 zegt: « Als je een bedelaar iets geeft, laat dat dan niet aan iedereen weten. De schijnheilige mensen in de synagogen en op straat doen dat wél. Want zij willen graag door de mensen geprezen worden. Luister goed! Ik zeg jullie dat ze hun hele beloning al hebben gekregen. Maar als je een bedelaar iets geeft, zorg er dan voor dat je linkerhand niet weet wat je rechterhand doet. Zo is het geheim wat je gedaan hebt. En je Vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen.»

Een belangrijk detail om te weten is dat wijzelf onze komst in het paradijs niet kunnen kopen.

Vraag: Wat zijn mijn werkelijke redenen om aan de armen te geven?